Ouders & Onderwijs

De aanschaf van digitale leermiddelen is veel ouders een doorn in het oog. Dat blijkt uit onderzoek dat Ouders & Onderwijs vorig jaar samen met tv-programma deed.

Ruim duizend ouders van het Landelijke Ouderpanel beantwoordde vragen over hun ervaringen met een verplichte ouderbijdrage voor de aanschaf van digitale leermiddelen. Negen van de tien ouders gaven aan dat ze een laptop of tablet voor hun kind moesten aanschaffen. De kosten waren vrijwel altijd hoger dan 250 euro. De helft van de ouders betaalde zelfs meer dan 400 euro.

71 procent van de ondervraagde ouders erkende moeite te hebben met het betalen van de kosten. De helft moest verplicht een bepaald merk of model laptop of tablet kopen. Ruim driekwart van de ouders voelde zich door de school onder druk gezet. Want als ze toch een ander of goedkoper model kochten, zou tweederde van de scholen daar vóór gaan liggen. Slechts acht procent van de scholen zorgde zelf voor een apparaat.

Ouders en Onderwijs raadt ouders aan om bij problemen naar de medezeggenschapsraad van school te stappen, omdat zij instemmingsrecht hebben op de hoogte van de ouderbijdrage. Omdat digitale leermiddelen onder die ouderbijdrage vallen, moet de mr daar toestemming voor hebben gegeven. ,,Het onderwijs in Nederland is gratis. Als ouders niet betalen voor digitale leermiddelen mag het onderwijs daar niet onder lijden”, zegt adviseur Dorine Wiersma.

Bovendien moeten scholen kunnen uitleggen wat er gebeurt als de ouders geen laptop aanschaffen en hoe ze voorkomen dat er een tweedeling tussen leerlingen ontstaat. ,,Aan een leerling hoor je niet te kunnen zien hoe dik de portemonnee van hun ouders is”, stelt Wiersma. Ook kunnen ze een melding doen bij de Onderwijsinspectie.

Volgens de ouderorganisatie is een vergoeding via de Stichting Leergeld of een gemeente geen oplossing voor het probleem. Wiersma: ,,Dat zijn lapmiddelen, symptoombestrijding van een school die nalaat het goede te doen, ten kosten van ouders en leerlingen.”